Valitut rajaukset: 01.06.2018 - 15.08.2018 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Koulutus
Näytä kaikki (53)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5P00BN88-3003
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään koulutuspäälliköllä. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.
5R00BD53-3020
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD53-3021
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD53-3022
Kirjallisuus: Luentomoniste
5R00BD59-3020
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD59-3021
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD59-3022
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava materiaali ja muistiinpanot. Kankainen&Junnonen: Rakennuttaminen; Vuorela, Urpola, Kankainen: Johdatus rakentamistalouteen, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE1995, Urakkakilpailun periaatteet RT16-10182. Opetusmenetelmät: luento, opetuskeskustelu, investointilaskuharjoitus, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, työmaaekskursio ja sopimustekniikan harjoitukset.
5R00BD95-3005
Kirjallisuus: Eero Suominen RTK 1992: Rakentajan johtamistaito. Hokkanen, Skyttä, Strömberg, Opetushallitus, PainoPorras Oy, Jyväskylä 1996: Johtamistaito, Työlainsäädäntö ja rakennusalan työehtosopimukset. Opintojakson aikana esitetty muu materiaali ja muistiinpanot. Opetusmenetelmä: luento, opetuskeskustelu, Opetuskieli: suomi.
5R00BE14-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste ja opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, tentti, Ryhmäopiskelu ja kenttätyöskentely (sis. opintoretket). Opetuskieli suomi
5R00BE20-3005
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Esitiedot: Rakentamistalouden perusteet. Opetuskieli: suomi.