Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5B00CL87-3016
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL91-3016
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3055
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.