Valitut rajaukset: Poista rajaukset
TK00GC34-3001
Opiskelun pedagoginen lähestymistapa Koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning = PBL) mukaisesti. Opiskeluprosessissa oppiminen ymmärretään oppijan aktiivisena tiedon käsittelyn ja henkilökohtaisen tiedon muodostamisen prosessina. Työelämän sisältöalueita lähtökohtina käyttävä ongelmaperustainen oppiminen valmistaa opiskelijoita muuntuvia tarpeita vastaavaan itsenäiseen opiskelemiseen ja oman ammatillisen osaamisen sekä oman ammattialan kehittämiseen. Koulutus koostuu lähiopetuksen lisäksi etäopetuksesta, itsenäisistä tehtävistä, pienryhmätyöskentelystä ja tutortyöskentelystä. Opintojen aikana tehdään myös työelämälähtöinen kehittämistehtävä. Koulutus sisältää luentoja, harjoitustunteja sekä mahdollisuuksien mukaan työskentelyä kuntoutujien kanssa.