Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3073
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3073
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5T00EH60-3006
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.