Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EI72-3067
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK81-3066
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5T00EF21-3007
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.
5T00EF23-3007
Opintojakso suoritetaan yhteistoteutuksella suunnitteluprojektin kanssa