Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2M00FG43-3002
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.