Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF06-3039
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF15-3024
Suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta on valmiudet mennä rakennustyömaalle harjoittelemaan ensimmäisenä välikesänä.
T300DI53-3015
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %