Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5B00BL19-3013
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.
5B00CL87-3017
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5B00CL91-3017
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00BE51-3089
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.