Valitut rajaukset: Poista rajaukset
3Y00FE72-3002
Oppiminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäiviin. Oppimismenetelmänä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, alustukset sekä innovointitehtävät. Arviointimenetelmät: Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan teorian pohjalta tuottamiin kirjallisiin dokumentteihin. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Hyväksytty opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kirjallisuus: Valitaan valmentajien tekemän kirjalistan pohjalta.
3Y00FE74-3002
Opetusmenetelmät: Opiskelijat tekevät noin viikon pituisen matkan ulkomaille yhteisesti sovittuun kohteeseen. Matka on omakustanteinen. Opintomatkalla perehdytään kansainväliseen yritystoimintaan sekä vieraillaan erilaisissa yrityksissä ja korkeakouluissa. Vierailukohteissa sekä kuunnellaan että pidetään esityksiä ja verkostoidutaan aktiivisesti. Lisäksi opintojakso sisältää 1-2 orientaatio päivää ennen matkaa, joihin liittyy myös ennakkotehtävät. Matkan aikana opiskelijat pitävät oppimispäiväkirja, missä hän reflektoi näkemänsä ja kuulemansa hyödyllisyyttä oman yrityksensä kannalta, sekä pohtii, mitä voi viedä käytäntöön omassa yrityksessä. Arviointimenetelmät: Oppimispäiväkirja. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Hyväksytty opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kirjallisuus: Valitaan valmentajien tekemän kirjalistan pohjalta.