Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7L00EL01-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL02-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL03-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL04-3003
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
NY00FJ82-3005
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen - menetelmäopinnot - tietosuojailmoitus - opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi
NY00FJ83-3009
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - kirjallinen raportin viimeisteleminen ja julkaiseminen - posterin valmistaminen - plagioinnin tarkastaminen – Turnitin - kypsyysnäyte - opinnäytteen esittäminen arviointitilaisuudessa - kirjallinen (onko esitystilanteessa myös tilaa suulliselle) vertaisarviointi