Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EI10-3004
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.
5T00EI30-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI58-3008
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EQ00-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja. Opiskelija voi valita täydentäviin tai syventäviin opintoihinsa kaksi projektiopintojaksoa opintoihin kuuluvan pakollisen projektiopintojakson lisäksi. Projekteille tulee asettaa omat oppimistavoitteet ennen projektien aloittamista. Opintopisteet määräytyy projektin laajuuden mukaan.