Valitut rajaukset: Poista rajaukset
1L00ET88-3007
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET88-3008
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET92-3007
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET92-3008
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00FH43-3002
Koulutukseen sisältyy 5 webinaaria ja tehtäviä tutkivan oppimisen lähestymistapaa soveltaen. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumis-ta webinaareihin sekä työskentelyä muuna aikana yksin ja pienryhmässä (verkossa). Opintojaksolla käytetään Digma-verkko-oppimisalustaa. Opintojak-son aikana tuotetaan yksilö- ja pienryhmätöinä oman ideoinnin pohjalta pedagogisia sovelluksia, joita esitellään ja opetetaan toisille osallistujille.
1L00FK95-3002
Toteutustapa: Aloituswebinaari, jonka jälkeen opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna itsenäisesti.
3H00DZ53-3007
Opintojakso on verkkokurssi ja sisältää • verkko-opiskelua Tabulassa annetun materiaalin pohjalta • ryhmätöitä • itsenäistä työskentelyä
8T00CP93-3010
- opintojakson voi suorittaa myös palauttamalla tehtävät suomeksi
N-KV572-3069
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.