Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK80-3051
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5P00EE14-3004
Course material: Papermaking science and technology. Book 20, Biorefining of forest resources Different articles related to biomass utilization as raw material for bio based products and energy production
5P00EE22-3002
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään tutkintovastaavalla. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.