Valitut rajaukset: Poista rajaukset
3Y00FE70-3001
Oppiminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäiviin. Oppimismenetelmänä ovat dialogi, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen, alustukset sekä innovointitehtävät. Lisäksi järjestään ideoiden ”pitchaus” tilaisuus. Arviointimenetelmät: Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan teorian pohjalta tuottamiin kirjallisiin dokumentteihin. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmen-tajaltaan. Hyväksytty opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kirjallisuus: Valitaan valmentajien tekemän kirjalistan pohjalta.
3Y00FF17-3001
Opetusmenetelmät: Opintojakso sisältää etätehtäviä ennen ja jälkeen lähiopetuksen. Opintojaksolla menestyminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Lisäksi opintojaksoon kuuluu ammattikirjallisuuden soveltaminen. Arviointimenetelmät: Arviointi perustuu annettuihin tehtäviin ja osallistumiseen lähiopetukseen. Hyväksytty opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kirjallisuus: Valitaan valmentajien tekemän kirjalistan pohjalta.