Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2M00FG43-3001
Opintojaksolle voi hakeutua opiskelemaan myös muista TAMKin YAMK-koulutuksista.