Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK77-3063
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3063
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK88-3015
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille. Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole. Riittävä suomen kielen taito.
5C00ES90-3002
Puolustusvoimien johtamisopinnot eivät anna vapautusta tästä opintojaksosta, koska sisältö on erilainen.
5C00ET12-3002
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.
5S00DZ50-3001
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.