Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG25-3002
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä ja seminaarin. Kurssin lopussa on soveltava loppukoe.
7B00EG33-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa.
7B00EG39-3002
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG40-3002
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG41-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00EG47-3002
Opintojakso sisältää ammattia edistävää tiimityöskentelyä yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja terveydenhuollon organisaation kanssa.
7B00EY28-3002
Molekyylibiologian ohjattu harjoittelu on vaihtoehto mikrobiologian tai patologian harjoittelulle.