Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG20-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7B00EG21-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa. Kaikille harjoitustunneille osallistuminen on pakollista.
7B00EG27-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua opetuslaboratoriossa
7B00EG40-3002
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3002
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna