Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK79-3010
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
T300FD96-3004
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.