Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EF43-3001
Opintojakso liittyy opintovuoden yhteistyössä toteutettuun projektityökokonaisuuteen
5T00EF45-3001
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen
5T00EF47-3001
Opintojakson suunnitteluharjoitustyöt liittyvät Sovellusprojekti opintojakson harjoitustyökohteeseen. Opintojaksolla tehdään suunnittelutyö ja arviointi perustuu tehdyn työn laatuun ja kykyyn hallita työskentelyssä käytettyjä tekniikoita.
5T00EF55-3001
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI32-3001
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti