Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EI30-3002
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI40-3001
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EI58-3002
Pakollisiin opintoihin kuuluva projektiopintokokonaisuus, jonka tavoitteet ja sisältö määritetään opintovuosittain opiskelija- tai ryhmäkohtaisesti.
5T00EP99-3001
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.