Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG25-3001
Kurssi sisältää itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä ja seminaarin. Kurssin lopussa on soveltava loppukoe.
7B00EG47-3001
Opintojakso sisältää ammattia edistävää tiimityöskentelyä yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja terveydenhuollon organisaation kanssa.