Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EI10-3002
Projektityö toteutetaan yhdessä sähkösuunnittelua ja rakennussuunnittelua opiskelevien opiskelijoiden kanssa, jolloin talotekniikka- ja rakennussuunnittelun yhteensovittamisen ongelmakohdat tulevat opiskelussa esille.
5T00EI40-3002
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.