Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK81-3010
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EI72-3005
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3001
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3001
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5T00EF21-3001
Suunnittelukohteesta jokainen tekee oman suuntautumisen mukaisen suunnitelman osallistuen suunnitteluryhmässä kaikkien suunnitelmien laadintaan.