Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00CK17-3005
Opintojakso harjoitukset kytkeytyvät lukuvuoden projektityöskentelyyn. Laskennan harjoitukset tehdään suunnittelun alussa ja lopussa. Tästä syystä opintojakso jakaantuu koko lukuvuodelle.
5R00DH86-3003
Kirjallisuus: Osakeyhtiölaki. Kurssilla jaettava materiaali. Opetusmenetelmät: Luentoja, harjoituksia, harjoitustyö sekä itsenäistä työskentelyä
5N00CL84-3109
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3109
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.