Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF07-3034
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5N00BE53-3102
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
T300DI21-3001
Kirjallisuus: Luentomoniste ja opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, tentti, Ryhmäopiskelu ja kenttätyöskentely (sis. opintoretket). Opetuskieli suomi