Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5G00BD76-3006
Tarkempi kurssisisältö vahvistetaan vuosittain.
5G00BM81-3006
Kurssilla käydään lävitse alan teollisuudessa merkittävässä määrin käytetty ohjelmointikieli/-kielet. Tällä kurssilla vuosittain läpikäytävä kieli voi vaihtua, mikäli tilanne alan teollisuudessa merkittävästi muuttuu. Ohjelmointikieli/-kielet määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa.
5N00BE52-3134
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00BE53-3116
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.