Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5K00BG20-3007
Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet.
5K00BH32-3012
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.
5K00BH54-3013
Kirjallisuus: - Sähköinen opetusmateriaali - Jaakko Fonselius: Koneautomaatio anturit - Olli Aumala: Teollisuusprosessien mittaukset - Edited by H. Baltes, G.K. Fedder, J.G. Korvink: Sensors update. vol. 13 - Sabrie Soloman: Sensors Handbook - Handbook of modern sensors: physics, design, and applications / Jacob Fraden. 2004 - Mechatronics, principles, and applications, Godfrey C Onwubolu, 2005 Opetusmenetelmät: Kontaktiopetus, projektityöt, seminaarityöt
5K00BJ46-3006
Kertyyvät opintopisteet sovitaan tapahtumakohtaisesti tapahtuman kestosta ja sovituista palautteista (oppimispäiväkirja jne.) riippuen.
5K00BN18-3008
Teollisuustalouden syventävä opintojakso, jatkokurssi Teollisuustalouden perusteille
5K00CW31-3003
Kontaktiopetus, laboraatiot, seminaarit. Kirjallisuus: Luentomonisteet; Aura, Tonteri: Sähkömiehen käsikirja 1-3, WSOY, Sähköturvallisuusmääräykset.
5K00DM73-3003
Technology Academy, Part 1 -opintojaksolle valitut opiskelijat korvaavat tällä toteutuksella pakollisen opintojakson 5N00CQ10 Projektityö/Project Work 5 op. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa. Technology Academy, Part 1 -opintojaksolla hyvin menestynyt opiskelija voidaan myöhemmin valita Technology Academy, Part 2 - opintojaksolle, joka korvaa pakollisen opintojakson 5K00DL59 Konetekniikan työelämäprojektit. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa.
5N00BE54-3068
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00CQ10-3021
Tt-yksikön yhteinen monialainen projekti. Projektiryhmät koostuvat useampien koulutusten opiskelijoista.