Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF16-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.
5R00BS94-3005
Laajuus sovitaan tapauskohtaisesti 3 - 5 op