Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BE09-3009
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE68-3007
Kirjallisuus: Raimo Vuolio, Räjäytystyöt 2001, VNp Räjäytys- ja louhintatyön järjestystyöohjeista, panostaja-asetus, Forcit Oy:n tuotetiedot ja opintojakson alussa nimettävä muu aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, kenttätyöskentely (sis. opintoretket) ja luennot. Esitiedot: Geotekniikka, pohjarakennus
5R00BE72-3006
Kirjallisuus: Opintomoniste Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, esitelmät, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset Esitiedot: Geotekniikka,
5R00BF08-3022
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF18-3007
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa