Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF16-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.