Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00BE53-3104
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5R00BE94-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, sopimusehdot, verkko aineistot. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti sekä harjoitustyö.
5R00BE96-3005
Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava moniste, Enkovaara & Haveri & Jeskanen: Rakennushankkeen kustannushallinta, rakennusalan työehtosopimus. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, vierailuluennot, tentti sekä harjoitustyö.
5R00BF08-3021
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF12-3005
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja erikseen sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: Ohjattu itsenäinen projektityöskentely, raportointi ja seminaariesitys.
5R00BF16-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa. Opetuskieli: Suomi.
5R00BF18-3007
Luentomateriaali ilmoitetaan kurssin alussa
5R00BI06-3007
Kirjallisuus: Ratu-aineisto ja tapauskohtaisesti sovittava kirjallisuus. Opetusmenetelmät: yhteistoiminnallinen oppiminen, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt, raportti/työselostus, ryhmäopiskelu, ongelmalähtöinen opiskelu, projektityöskentely ja loppuseminaari.
5R00BI08-3006
Opetusmenetelmät: Projektityöskentely, tentti pidetään tarvittaessa.
RM00CY67-3001
Kirjallisuus: luentomoniste ja rakennusalan työehtosopimus. Opetusmenetelmät: Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti.