Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00BE47-3011
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ59-3005
Opintojakso järjestetään yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opintopolun opintojen kanssa.
5T00BJ61-3013
v. 2016 korjattu sisältökuvausta
5T00BP77-3006
Nimi korjattu 11.4.2016
5T00BV72-3006
Sisällössä on vuosittain eri aiheita.
5T00CY57-3005
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintokokonaisuuden kaksi aiempaa opintojaksoa5T00BE24 Energiakatselmointi ja kuntoselvitykset ja 5T00BE36 Talotekniikan elinkaaritalous ja ympäristövaikutukset. Osia näiden opintojaksojen teemoista on sisällytetty Energiaprojekti -opintojaksoon Energiajärjestelmään liittyvää opintotarjontaa on lisätty Tampere3 verkostossa.
5T00CY58-3005
20.9.2016 Opintojakso korvaa opintojakson 5T00BJ70 Energiatehokkuusprojekti. Opintojakson kohteiksi pyritään saamaan todellisia selvitys- ja suunnittelukohteita. Työ tehdään monialaisissa ryhmissä yhteistyössä usean eri koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
5N00BE53-3115
Esitietovaatimukset: Suoritettu Tekniikan englanti 1 tai vastaavat tiedot. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.