Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5C00BG91-3005
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5C00BK82-3005
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.
5C00BK83-3005
Puolustusvoimien johtamisopinnot eivät anna vapautusta tästä opintojaksosta, koska sisältö on erilainen.
5C00DM42-3003
Opintojaksoon kuuluu myös yksi opiskelijan itse valitsemasta aiheesta tehtävä laboratoriotyö. Työn toteuttamiseen voi käyttää laboratorion laitteita tai tehdä työn laboratorion ulkoupuolella.
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5N00BE57-3050
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00CL84-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00CL88-3096
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.