Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5T00EF17-3005
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF55-3004
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI40-3003
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
4A00FQ01-3003
Opintojakson suorittamisella voi hakea hyväksilukua useista korkeakoulujen perusopintojen osista, mm. TAMKin Turvallisten tietojärjestelmien opintojaksosta