Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5C00ES56-3002
Opiskelija itse hankkii työssäoppimispaikan. Oppimistehtävästä laaditaan sopimus työnantajan, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun opettajan välillä. Työnantajan on perehdytettävä opiskelija autoalan insinöörin tehtäviin yrityksessä. Työssäoppiminen raportoidaan kahdessa eri seminaarissa. Ensimmäinen on jakson puolessa välissä ja se järjestetään kakkosvuoden opiskelijoille. Toinen seminaari on jakson lopussa ja järjestetään kolmannen vuoden opiskelijoiden kesken.
7L00EL01-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL02-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
7L00EL03-3004
Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.
N-KV572-3070
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.