Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Koulutus
Näytä kaikki (51)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5J00ET14-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englannisksi osallistujien kielitaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoista muista YAMK ohjelmista.
5J00ET20-3002
Kurssi voi olla suomeksi tai englanniksi osallistujien kieltaidon mukaan. Kurssille otetaan opiskelijoita muista YAMK ohjelmista.
5J00ET50-3002
Opiskelija hankkii kehittämistehtävän aiheen itse ja kohdeorganisaatio nimeää kehittämistehtävälle organisaatiosta yhteyshenkilön. Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Mahdollisen salaisen tausta- tai rinnakkaisaineiston käyttämisestä sovitaan erikseen ammattikorkeakoulun ja kohdeorganisaation kanssa. Kukin opiskelija esittelee työtään opinnäytetyöseminaarissa. Opinnäytetyöseminaareihin osallistuminen on pakollista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyön alalta artikkeli, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyö tulee saada valmiiksi ja hyväksytyksi opintojen alusta lukien kuudennen periodin loppuun mennessä.
5K00BG20-3007
Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet.
5K00BG82-3011
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BG82-3012
Tuotekehitysoppi on pakollinen opintosuoritus tuotekehityksen opintopolussa.
5K00BG86-3011
Kirjallisuus: Robotiikka, Suomen Robotiikkayhdistys ry
5K00BH32-3012
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.
5K00BH32-3013
Kirjallisuus: Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka.