Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7K00BK42-3020
Pakollinen sis-kir vaihtoehtoisissa opinnoissa
6M00BH52-3005
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta