Valitut rajaukset: Poista rajaukset
6M00CO95-3003
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
2X00EV40-3001
Opintojakso toteutetaan yhteisesti Metropolia ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun välillä. Metropolia ammattikorkeakoulussa vastuulehtori on Laura Huhtinen-Hildén ja Tampereen ammattikorkeakoulussa Mirja Kopra. Opiskelija voi suorittaa opintojaksosta joko 3 op tai 5 op.
7K00BK42-3013
Pakollinen sis-kir vaihtoehtoisissa opinnoissa