Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BE75-3006
Kirjallisuus: Muistiinpanot, E.Puikkosen ratatekniikka, Ratateknilliset määräykset ja ohjeet sekä Rakentajain kalenteri soveltuvin osin. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, raportti/työselostus ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE84-3006
Kirjallisuus: Luentomonisteet, RATU-aineisto, esittelyvideot ja CD-rom aineistot, www- sivujen läpikäynti. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, excursiot, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustyö.
5R00BE92-3004
Kirjallisuus: Luentomoniste, verkko aineistot. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, tentti, harjoitustyö sekä seminaari.
5R00BE97-3004
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, lisäksi vuosittain vaihtuva harjoitustehtävä.
5R00BF06-3025
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3021
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3022
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3023
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3024
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3026
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3029
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF07-3030
Harjoittelun laajuus on minimissään 5 op. Harjoittelun laajuus kirjataan Winhaan todellisessa laajuudessa opiskelijan harjoitteluraportisssa esittämän toivomuksen mukaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija voi suorittaa enintään 15 op harjoittelua.
5R00BF08-3018
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF08-3019
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
5R00BF09-3014
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BF09-3015
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BF10-3009
Kirjallisuus: Opintojakson moniste. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät ja harjoitukset. Luennointi, harjoituksia ja esimerkkejä. Case-tapauksien läpikäyntiä. Opetuskieli suomi.
5R00BF21-3006
Kirjallisuus: Luentomoniste sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, harjoituskokoukset ja neuvottelut, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti.
5R00BF23-3006
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää korjausrakentamisen perusteiden hallintaa. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, harjoitustyönä kuntoarvion laadinta.
5R00BF28-3005
Edeltävät opinnot Statiikka, Lujuusoppi Kirjallisuus Opintomoniste Hannu Outinen Statiikka tekniikan opiskelijoita varten 2 Tapio salmi Statiikka Pentti Loikkanen Rakenteiden statiikka 1 Opetusmenetelmät Aktivoiva luento,demostraatiot,itsenäinen opiskelu, etätehtävät,harjoitukset,harjoitustyö, välikokeet ja tentti. Opetuskieli Suomi
5R00BI09-3005
Kirjallisuus: Luentomoniste, Kiinteistönvälittäjän käsikirja (tuorein painos) sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.