Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
6M00BH74-3007
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.
6M00CO95-3003
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
5R00BD71-3009
Kirjallisuus: Järvinen Vesa, Sillanrakennustekniikan perusteet, luentomoniste TTY ja oppitunneilla nimettävät aineisto. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, demonstraatiot, harjoitustyöt.
5R00BD93-3006
Oppimateriaali nimetään opintojakson alussa Opetusmenetelmät: Oppitunnit, harjoitukset, ekskursiot, harjoitustyöt sekä demonstraatiot
5R00BD98-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto
5R00BD99-3006
Kirjallisuus: Muistiinpanot ja erillisiä opintomonisteita. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3006
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE09-3008
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE16-3004
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi
5R00BE61-3006
Kirjallisuus: Markkanen; rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu, Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen, verkkoaineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, tuntiharjoitukset, verkko-opetus, ekskursio, harjoitustyö ja tentti.
5R00BE63-3005
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE64-3004
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BE73-3005
Esitiedot: R1074, Kirjallisuus: Opetusmenetelmät: Kalliotilojen suunnitteluyritysten asiantuntijoiden luennot, ekskursio kalliotilaan Tampereella.
5R00BE75-3006
Kirjallisuus: Muistiinpanot, E.Puikkosen ratatekniikka, Ratateknilliset määräykset ja ohjeet sekä Rakentajain kalenteri soveltuvin osin. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt, raportti/työselostus ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE76-3005
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE82-3009
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset sekä harjoitustyö ja tentti.