Valitut rajaukset: Poista rajaukset
6M00BG87-3005
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
7B00BC23-3008
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa