Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
3B00EX35-3004
This course will be taught in conjunction with the course “INNOVATIONS AND BUSINESS MANAGEMENT (5 credits)”
5N00DY32-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00DY34-3006
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5P00EE22-3001
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään tutkintovastaavalla. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.
5T00EI02-3004
Opintojakso liittyy kiinteästi opintokokonaisuuteen LVI-talotekniikka toimitiloissa ja opintojaksolla tehdään yhteisiä harjoitustehtäviä muiden ko. opintokokonaisuuden opintojaksojen kanssa. Monialainen yhteistyö muiden tekniikka-alojen kanssa
5T00EI06-3004
Lisäys 2016: - opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liittyen LVI-talotekniikan sovellusprojetin harjoitustyöhön
5T00EI32-3007
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI32-3008
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI40-3003
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
6M00DV54-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3007
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.