Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5C00ES50-3004
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii harjoittelupaikan. Opintopisteet haetaan lomakkeella syyskuussa. Harjoittelupaikan on oltava autoalalta ja työtehtävän autoalaan selkeästi liittyvä. Muita aloja tai työtehtäviä ei hyväksytä harjoittelun perusteeksi. Esimerkkinä hyväksytyistä työtehtävistä korjaamotekniikassa: varaosamyyjä, autoasentaja, autokatsastuksen järjestelijä. Esimerkkeinä hyväksytyistä työtehtävistä työkonetekniikassa ja älykkäissä koneissa: varaosamyyjä, asentaja autoalalla tai metalliteollisuudessa, ostaja, autokatsastuksen järjestelijä. Tyypillisin esimerkki ei hyväksytystä tehtävästä on kuljettajatehtävät. Hylkäyksen peruste on tässä tehtävässä liittyminen logistiikan koulutusalaan, ei ajoneuvo-ja kuljetustekniikkaan.
TA00GB92-3001
Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä hankkeen partneriverkoston yritysten kanssa. Opintojaksolla on tiivis yhteys Tapahtumaturvallisuus-kurssiin sekä Harjoittelu 1 -jaksoon.
TA00GB93-3001
Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.