Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
NY00EC67-3014
Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TAMKin tki-toiminnan kanssa ja osaamisvaatimuksilla sekä sisällöillä pyritään mahdollistamaan opiskelijan osallistuminen IPMAn sertifioitu projektiosaaja -kokeeseen (IPMA Level D tai C työkokemuksesta riippuen). Opintojakson teoreettisen osan toteutus valtaosin virtuaalinen http://www.pry.fi/UserFiles/33fa4818-2dbf-44aa-a497-0e74914327b1/Web/IPMA-sertifiointi/PRY_IPMA_Sertifiointi_Hakijan_ohje_D.pdf
IM00DS78-3004
For Games Academy Students.
3D00GB34-3001
Assessment criteria: fail (0). The student isn't able to identify any theories and principles of global marketing. The student hasn't been able to participate in a team project or has failed to submit the required course tasks and assignments.
4A00EZ52-3008
Opintojaksolle erillinen hakumenettely.
4A00EZ52-3009
Opintojaksolle erillinen hakumenettely.