Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5B00CL91-3013
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5C00ET02-3001
Opintojaksoon kuuluu myös yksi opiskelijan itse valitsemasta aiheesta tehtävä laboratoriotyö. Työn toteuttamiseen voi käyttää laboratorion laitteita tai tehdä työn laboratorion ulkoupuolella.
5C00ET08-3001
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5B00CL87-3013
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5T00EI06-3003
Lisäys 2016: - opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liittyen LVI-talotekniikan sovellusprojetin harjoitustyöhön