Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7B00EG39-3001
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG40-3001
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG41-3001
Opintojakso sisältää harjoittelua kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ohjattuna harjoitteluna.
7B00EG43-3001
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00EY28-3001
Molekyylibiologian ohjattu harjoittelu on vaihtoehto mikrobiologian tai patologian harjoittelulle.