Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5N00EK79-3017
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
7R00FH14-3003
Verkko-opinto, itsenäinen työskentely. Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.
7S-43-3028
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S-48-3020
Kesätoteutus tarkoitettu ensisijaisesti sosionomiopiskelijoille
7S00EM18-3004
Opintojakso tarkoitettu ensisijaisesti sosionomi-opiskelijoille