Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7Q00EZ97-3001
The course is a joint study course in the field of social and health care at the consolidated University of Tampere.
5R00BF08-3026
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.