Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7B00BB99-3007
Opintojakso sisältää harjoittelua ammattikorkeakoulun opetuslaboratoriossa
7F00FF68-3002
Opintojakso korvaa 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista 7F00EB44 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, teoria 8 - 8 op 7F00EB46 Liikkumisen ja toiminnan tukeminen, harjoitustunnit 5 - 5 op