Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5C00DM45-3003
Opiskelija itse hankkii työssäoppimispaikan. Oppimistehtävästä laaditaan sopimus työnantajan, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun opettajan välillä. Työnantajan on perehdytettävä opiskelija autoalan insinöörin tehtäviin yrityksessä. Työssäoppiminen raportoidaan kahdessa eri seminaarissa. Ensimmäinen on jakson puolessa välissä ja se järjestetään kakkosvuoden opiskelijoille. Toinen seminaari on jakson lopussa ja järjestetään kolmannen vuoden opiskelijoiden kesken.
5N00EI72-3010
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00EK77-3015
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK77-3016
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK77-3017
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3016
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3017
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3018
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5R00BE09-3009
Kirjallisuus: luennoilla nimettävä kirjallinen aineisto Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu/etätehtävät, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BE64-3006
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BE93-3020
Kirjallisuus: Enkovaara-Haveri-Jeskanen: Rakennushankkeen kustannus- hallinta. (Uusin painos) ja muu opintojakson alussa nimettävä kirjallisuus. Opetusmenetelmät: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustyöt, luennot ja tentti/ryhmätentti. Opetuskieli: suomi.
5R00BE99-3007
Kirjallisuus: Luentomonisteet. Kurssiin kuuluu oppitunteja, mitoitusharjoituksia, harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä Esitiedot: Rakenteiden mitoituksen perusopinnot. Opetuskieli suomi.
5R00BF09-3018
Kirjallisuus: Kankainen & Junnonen: Rakennuttaminen, luennoilla erikseen nimettävä aineisto. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti sekä harjoitustehtävä.
5R00BF15-3021
Suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta on valmiudet mennä rakennustyömaalle harjoittelemaan ensimmäisenä välikesänä.
5R00BF24-3014
Kirjallisuus: Luentomoniste, nimetyt KH-kortit ja tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tuntiharjoitukset, harjoitustyö, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tentti. Opetuskieli suomi.
5R00BF27-3012
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti, lisäksi vuosittain vaihtuva harjoitustehtävä.
5R00BH33-3012
Kirjallisuus: Luentomoniste ja tunneilla jaettava aineisto. Ratu aikataulukirja, Ratu rakentamisen ajallinen suunnittelu, ATK ohjelmien käyttöoppaat. Opetusmenetelmät: aktivoiva luento, tuntiharjoitukset, ryhmätyöt, ATK-harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.