Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5S00BU71-3007
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti. Projekti voidaan hylätä seuraavista syistä - ohjaaja on hoitanut kaiken yhteydenpidon asiakkaaseen - ryhmä ei ole kokoontunut lainkaan dokumentoidusti - ryhmä ei ole tehnyt projektisuunnitelmaa ja/tai projektiraporttia - ryhmä ei ole arvioinut onnistumistaan
5S00BU72-3006
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti. Projekti voidaan hylätä seuraavista syistä - ohjaaja on hoitanut kaiken yhteydenpidon asiakkaaseen - ryhmä ei ole kokoontunut lainkaan dokumentoidusti - ryhmä ei ole tehnyt projektisuunnitelmaa ja/tai projektiraporttia - ryhmä ei ole arvioinut onnistumistaan
5S00DI48-3003
Toteutukselle otetaan automaatiotekniikan suuntautumisen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet 1-3. vuoden opinnot.
7B00BC05-3008
Opintojakso toteutuu harjoitteluna sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
7B00BO92-3006
Opintojakso sisältää harjoittelua sairaaloiden kliinisissä laboratorioissa ammattitaitoa edistävänä, ohjattuna harjoitteluna
5N00EK81-3003
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
1L00ET89-3022
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET90-3022
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET91-3023
Toteutus: Opintojaksolla käytetään pääosin itsenäistä työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä ohjaavan opettajan sekä muiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Työskentelyä ohjataan myös verkkoympäristössä.
2E00BR03-3008
Jakso pohjustaa opinnäytteen suunnittelua. Valinnainen Opinnäyteprojektin kehittämö 2 (10 op) on tarkoitettu suurten lopputyöprojektien jatkokehitykseen.