Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Koulutus
Näytä kaikki (35)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
5N00BC76-3090
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5R00BF04-3018
Kirjallisuus: Luentomonisteet, nimetyt Rt-kortit. Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, opetuskeskustelu, Itsenäinen opiskelu/etätehtävät, tuntiharjoitukset ja tentti.
5S00BU74-3005
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
5S00BU75-3005
Opintojakson suorittaminen vaatii ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä aktiivista osallistumista työryhmän jäsenenä eri rooleissa. Opetuskielenä on suomi ja tarvittaessa myös englanti.
7B00EG34-3002
Opintojaksoon sisältyy harjoittelua opetuslaboratoriossa.
7F00CE92-3011
Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä terveysliikunnan ydinasioista, terveyskunnosta ja eri terveysliikuntamuodoista. Opintojakso ajoittuu kymmenen kalenteriviikon ajalle. Jokaiselle viikolle on oma terveysliikuntaan liittyvä tehtävänsä, jotka suoritetaan ryhmätöinä ja raportoidaan Tabulassa.