Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF08-3023
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
IM00DR70-3003
The detailed assessment criteria for the course implementation will be defined at the beginning of the course.
N-00DI35-3004
The evaluation is based on a spoken presentation about an aspect of Finnish culture (of the student’s choosing) and an open-book exam. The grading scale is 1-5.
5T00BE43-3013
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.